Om (KA)

Kontrollansvarig enl. PBL

Västra Götaland och Halland

Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Kungälv, Partille, Alingsås, Lerum, Borås, Bollebygd, Mark, Varberg, Mölnlycke, Härryda, Bohuslän, Orust, Tjörn, Ale, Öckerö...

Kvalificerad riksbehörighet

070-972 01 62

 

 

Kontrollansvarig med normal behörighet (N)

 

Den kontrollansvarige ska medverka till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan. Den kontrollansvarige ska också se till att kontrollplanen följs, vara med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

 

 

 

 

 

Kontrollansvari, Göteborg, Mölndal, Partille, Lerum, Kungälv, Västra götaland, Borås, Kungsbacka,Kontrollansvari, Göteborg, Mölndal, Partille, Lerum, Kungälv, Västra götaland, Borås, Kungsbacka,Kontrollansvari, Göteborg, Mölndal, Partille, Lerum, Kungälv, Västra götaland, Borås, Kungsbacka,Kontrollansvari, Göteborg, Mölndal, Partille, Lerum, Kungälv, Västra götaland, Borås, Kungsbacka,Kontrollansvari, Göteborg, Mölndal, Partille, Lerum, Kungälv, Västra götaland, Borås, Kungsbacka,Kontrollansvari, Göteborg, Mölndal, Partille, Lerum, Kungälv, Västra götaland, Borås, Kungsbacka,